Dây chuyền chiết - ghép lon sữa bột tự động

Dây chuyền chiết - ghép lon sữa bột tự động gồm các công đoạn như: phối trộn, định lượng, chiết rót sữa bột và ghép lon sữa bột tự động. Dây chuyền hoạt động trong một quy trình khép kín giúp quy trình sản xuất hoạt động ổn định và an toàn.

Giá : Liên hệ

Dây chuyền chiết - ghép lon sữa bột tự động gồm các công đoạn như: phối trộn, định lượng, chiết rót sữa bột và ghép lon sữa bột tự động. Dây chuyền hoạt động trong một quy trình khép kín giúp quy trình sản xuất hoạt động ổn định và an toàn.

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam