DÂY CHUYỀN CHIẾT RÓT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Dây chuyền dùng để chiết rót - ren nắp chai đông trùng hạ thảo.

Máy được thiết kế dùng để chiết rót nóng và ren nắp chai thủy tinh tự động
Vật liệu chế tạo máy chịu được nhiệt độ cao nhằm giúp chiết nóng được sản phẩm, đảm bảo được các đặc tính của sản phẩm tốt nhất.
Để biết thêm thông tin về máy, cần chế tạo theo yêu cầu anh chị liên hệ:
 
Chi tiết về dây chuyền anh chị liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ XANH
Điện thoại: 0984467870 hoặc 0377747150
website: diencoxanh.com
Email: diencoxanh@gmail.com
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam