Chế tạo dây chuyền sấy bún khô

 Chế tạo dây chuyền sấy bún khô chế tạo theo yêu cầu nhằm phục vụ công tác sấy nông sản, thực phẩm của bà con.
Giá : Liên hệ
HOẠT ĐỘNG CHẾ TẠO MÁY SẢN XUẤT
Vật tư cho hệ thống sấy

Khung dây chuyền sấy định hình
 

Dựng khung cho dây chuyền sấy

Chế tạo bộ truyền động cho dây chuyền sản xuất
 

 
Lắp ráp dàn áo cho dây chuyền sản xuất
 

 
Lắp ráp bộ truyền động cho dây chuyền sản xuất
 

© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam