SỬA CHỮA TÂN TRANG DÂY CHUYỀN RÓT NƯỚC TINH KHIẾT

Dây chuyền chiết rót nước tinh khiết kết hợp chiết rót bình 21 lít và chai con loại 330 ml, 500ml có nhiều tiện dụng giúp người sản xuất chủ động hơn về mặt bằng và nhiều tính năng mới.
  
Dây chuyền chiết rót sau một thời gian sử dụng sẽ có nhiều phát sinh do các cơ cấu bị hao mòn, vấn đề cần khảo sát để chỉnh sửa kịp thời là cần thiết nhằm tránh trường hợp để lâu rây ảnh hưởng đến các chi tiết khác của máy.
 
Mỗi dây chuyền đều có các kết cấu cơ khí khác nhau đòi hỏi người thợ phải đủ kinh nghiệm để phân tích đưa ra giải pháp tốt nhất cho phương hướng cải tạo máy.
 
Nguyễn Ngọc Quý
 
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2018 Designed by Viễn Nam